Zawód radcy prawnego

Radca prawny to osoba, która jest wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych. Na liście znaleźć się może wyłącznie osoba, która ukończyła studia prawnicze i aplikację radcowską. Radca prawny na sali sądowej występuje w czarnej todze z ciemnoniebieskim żabotem. Praca w tym zawodzie polega na udzielaniu porad prawnych oraz opracowywaniu projektów aktów prawnych i opinii.

Radca prawny – zakres obowiązków

Radca prawny może reprezentować swoich klientów we wszystkich możliwych instytucjach, bowiem jest on uprawniony do występowania przed sądami i urzędami. Ponadto może także brać udział w postępowaniach, takich jak kasacja czy skarga o wznowienie postępowania, które zakończyło się prawomocnym wyrokiem, czyli w takich, które obejmują nadzwyczajne środki odwoławcze. Przykładowy zakres obowiązków można zobaczyć tutaj: https://www.krp-ks.pl/zakres-uslug/.

Kim są klienci radcy prawnego?

Radca prawny może świadczyć usługi na rzecz zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Zakres działań radcy prawnego jest bowiem bardzo szeroki i różnorodny, dlatego niemal każdy może skorzystać z jego usług. Radcy prawni mogą pracować samodzielnie, w ramach własnej działalności gospodarczej, a także u innych radców prawnych lub adwokatów.

Zakres usług radcy prawnego na rzecz klientów indywidualnych

Radca prawny na rzecz klientów indywidualnych może świadczyć usługi z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych i pracowniczych. Do najczęstszych spraw jakimi zajmuje się radca prawny zaliczają się sprawy o alimenty, sprawy dotyczące nieruchomości i ubezpieczeń społecznych oraz sprawy pracownicze, rozwodowe i spadkowe.

Zakres usług radcy prawnego na rzecz przedsiębiorców

W ramach pomocy prawnej przedsiębiorstwom, radca prawny najczęściej udziela porad związanych z szeroko pojętymi problemami gospodarczym. Podstawą działania radcy prawnego w tej materii jest Kodeks Cywilny oraz właściwe ustawy związane z konkretną tematyką.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here