Najlepszy notariusz w Gdyni

Usługi notarialne mają bardzo szeroki zakres i wykonywane są przez urzędnika państwowego zwanego notariuszem. Jakie są podstawowe czynności notarialne i czy wszystkie wymagają sporządzenia aktu notarialnego? Czy w wyjątkowych okolicznościach można skorzystać z usług notariusza poza czasem pracy?

Czym zajmuje się notariusz?

Na początek warto zaznaczyć, że notariusz to zarówno urzędnik państwowy, jak i prawnik. Działa na podstawie ustawy Prawa o Notariacie i jest upoważniony przez Ministra Sprawiedliwości do wykonywania czynności notarialnych i sporządzania aktów.

Dla przykładu notariusz w Gdyni pomaga w następujących czynnościach:

  • sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia i poświadczeń;
  • doręczanie oświadczeń;
  • spisywanie protokołów;
  • sporządzanie wypisów, opisów oraz wyciągów z dokumentów;
  • sporządzanie protestów, weksli i czeków;
  • przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i dokumentów w formie fizycznej lub elektronicznej;
  • sporządzanie projektów (akt, oświadczeń i innych dokumentów) na żądanie;

Jak widać, obszar działalności mianowanych urzędników jest bardzo duży. Oprócz wyżej wymienionych prowadzą oni doradztwo i konsultacje prawne. Co więcej, całkowicie bezpłatnie informują zainteresowanych o wszelkich szczegółach sprawy.

Usługi notarialne – czy można załatwić sprawę w sobotę i poza godzinami pracy?

Zdarzają się sytuacje wyjątkowe, gdy trzeba załatwić formalności w późniejszych godzinach lub w sobotę. Notariusz jest na to przygotowany i po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dokonania czynności poza regularnymi godzinami pracy, czyli 9:00-17:00.

Nie zawsze można załatwić formalności w biurze ze względu na ich charakter lub szczególne okoliczności. Jednak jest wyjście z tej sytuacji, na przykład notariusz z Gdyni oferuje wykonanie czynności poza kancelarią. Wystarczy wcześniej skontaktować się z sekretariatem telefoniczne, osobiście lub mailowo.

Czynności notarialne krok po kroku

Pierwszy etap czynności notarialnych to zgłoszenie sprawy przez zainteresowanego. Następnie kancelaria ustala rodzaj działalności i informuje o potrzebnych do przedłożenia dokumentach. Dzięki temu pierwsze spotkanie jest już w pełni merytoryczne, a obie strony są przygotowane.

Kolejno powołany notariusz udziela wszelkich porad oraz czuwa nad ochroną praw zarówno stron, jak i osób, które mogą ponieść ewentualne skutki prawne. Ponadto na prośbę udziela wyjaśnień, co do prowadzonego postępowania.

Trzeba wiedzieć, że nie do wszystkie czynności notarialne wymagają sporządzenia aktu notarialnego. Są to między innymi: poświadczenie kopii dokumentów z oryginałem oraz własnoręczności podpisu.

Dlaczego warto zdecydować się na profesjonalne usługi notarialne?

Najlepszy notariusz służy poradą, wykonuje czynności notarialne i sporządza akty. Przez cały proces czuwa nad prawami stron i ma obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej. Jeśli zależy Ci na tym, aby Twoja sprawa została wykonana szybko i należycie, skorzystaj z usług kompetentnej kancelarii notarialnej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here