Co warto ubezpieczyć

Ubezpieczenia są niezwykle istotnym elementem planowania naszej finansowej przyszłości. Właściwie dobrany pakiet usług tego typu powinien nas zabezpieczyć przed większością zdarzeń losowych, które w długim terminie mogą spowodować uszczerbek dla kieszeni. Jak produkty ubezpieczeniowe warto wybrać?

Ubezpieczenia na życie i dożycie

Polisy życiowe są jednym z najczęściej wybieranych przez naszych rodaków. Ich cechą charakterystyczną jest ochrona nie tyle samego ubezpieczonego, co jego bliskich. W razie śmierci mają one zapewnić środki, umożliwiające wskazanym osobom egzystencję na odpowiednio wysokim poziomie. Już choćby to powinno skłonić odpowiedzialną głowę rodziny do zainwestowania w podobny produkt. W wielu wypadkach dodatkową zachętą może być opcja wypłaty określonej sumy w wypadku dożycia pewnego, zapisanego w umowie ubezpieczenia lub jego warunkach ogólnych (OWU), wieku. Tak skonstruowany produkt jest więc nie tylko zabezpieczeniem dla naszej rodziny, lecz również swoistą inwestycją w przyszłą emeryturę. 

Ubezpieczenia na wypadek poważnego zachorowania

Obecnie coraz częściej spotykane są produkty, oferujące wypłatę świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego, wzbogacone o opcję ochrony w razie poważnego zachorowania. W praktyce istnieje szereg modyfikacji warunków tego typu polis, mających zapewnić właściwą opiekę w razie wystąpienia podobnej sytuacji — na przykład dodatkową diagnostykę, specjalistyczną prywatną opiekę lekarską czy po prostu wypłatę środków, umożliwiających organizację procesów leczenia i rehabilitacji z pominięciem placówek państwowej służby zdrowia.

Ubezpieczenia Gdynia, te warte są rozważenia z kilku powodów. Warto mieć świadomość, że wiele osób doznaje sporego uszczerbku materialnego jeżeli nie może wykonywać swojej pracy. Ubezpieczenia na wypadek ciężkiego zachorowania skutecznie ograniczają ryzyko tego typu. Równie ważna jest możliwość pokrycia wysokich niekiedy kosztów leczenia i rehabilitacji ze środków ubezpieczyciela oraz pewność, że nie zostaniemy pozbawieni dostępu do zabiegów ratujących życie ze względu na braki środków finansowych.

Ubezpieczenia domów i mieszkań

Nieruchomość to jeden z głównych elementów majątku wielu z nas. Ochrona ubezpieczeniowa ma w tym kontekście kilka zastosowań. Przede wszystkim objęte są nią typowe zdarzenia losowe, których wystąpienie może prowadzić do zniszczenia lub znacznego uszkodzenia samego lokalu mieszkalnego. Najczęściej wymienia się jako takie pożary, zalania i powodzie, osunięcia się ziemi lub efekty działań sił przyrody (np. zniszczenie dachu w wyniku gradobicia lub porywistego wiatru). Wiele spośród ubezpieczeń mieszkaniowych posiada również opcje, zapewniające ochronę w wypadku włamania,

Polisę taką warto wykupić więc przede wszystkim po to, by uchronić swój cenny majątek. Nie należy również zapominać o możliwości objęcia ochroną odpowiedzialności cywilnej, związanej z posiadaniem domu lub lokalu mieszkalnego — to rozszerzenie ubezpieczenia pozwoli nam na uniknięcie strat finansowych w wypadku wyrządzenia szkody osobom trzecim (na przykład zalania sąsiedniego mieszkania).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here