jaki podatek od darowizny

Zdarza się, że otrzymujemy darowiznę lub sami chcemy kogoś nią obdarować. Czasami to rodzice lub dziadkowie chcą wspomóc dzieci czy wnuki na starcie dorosłego życia, czasem to rodzeństwo lub dalsza rodzina przekazuje wsparcie w postaci darowizny. Można także dokonać zapisu dla instytucji charytatywnych, partii politycznych czy na cele religijne- możliwości i konfiguracji jest wiele.

W takich przypadkach zawsze pojawia się pytanie jakich formalności należy dopełnić, aby wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującymi nas przepisami prawnymi. Jednym z najczęściej nurtujących nas pytań jest to jaki podatek od darowizny powinniśmy odprowadzić. W przypadku zapisów między osobami fizycznymi odpowiedzi udziela nam Ustawa o podatku od spadków i darowizn, która dokładnie określa obowiązek podatkowy, przedmiot, podstawę i wysokość opodatkowania.

podatek od darowizny

Wyżej wymieniona ustawa mówi jasno, że co do zasady to osoba, która otrzymała darowiznę jest zobowiązana do odprowadzenia do właściwego Urzędu Skarbowego podatku od spadków i darowizn w określonej kwocie. Przedmiotem zapisu mogą być różne dobra, chociaż najczęściej są to nieruchomości, gotówka czy samochody, to ustawa mówi również o innych przedmiotach, prawach czy umorzeniach. To właśnie od wartości darowanych dóbr i przynależności do danych grup podatkowych darczyńcy i nabywcy, oblicza się podatek w wymiarze trzech, siedmiu lub dwunastu procent od wartości.

Na szczęście dla obdarowanych ustawodawca przewidział wiele ograniczeń i zwolnień z tego obowiązku. Najczęściej mamy do czynienia z darowiznami w kręgu najbliższej rodziny, na przykład od rodziców dla dziecka i to właśnie taki przypadek przedstawimy. Rodzice i dzieci należą do tak zwanej zerowej grupy podatkowej (oprócz nich należą do niej także małżonkowie, inni wstępni i zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz pasierbowie), w której można przyjmować nielimitowane darowizny, od których nie trzeba odprowadzać podatku.

Zapis taki wymaga jednak zgłoszenia do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obdarowanego, jedynym wyjątkiem jest darowizna nie przekraczające kwoty 9673,00 zł – należy tu jednak brać pod uwagę wszystkie kwoty przekazane w ciągu ostatnich pięciu lat. Omawianą darowiznę należy zgłosić do Naczelnika Urzędu Skarbowego w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania, służą do tego specjalne druki oznaczone SD Z2, które można pobrać w skarbówce lub po prostu ściągnąć z internetu.

Istnieje również możliwość zgłoszenia darowizny przez internet poprzez specjalną stronę dla podatników, gdzie wypełnia się dane druki online i przysyła do urzędu zdalnie, otrzymując urzędowe potwierdzenie odbioru. Na drukach zawieramy informacje na temat stron darowizny, jej przedmiotu i wartości. Bardzo ważna kwestią, budzącą czasem kontrowersje przy darowiznach w gotówce, jest sposób jej przekazania obdarowanemu. Mianowicie, chodzi o to, aby przekaz gotówki był udokumentowany, to znaczy wykonany poprzez przekaz pocztowy lub przelew bankowy, z dokładnym opisem kto, komu, kiedy i dlaczego przekazuje pieniądze, co jest wymagane przez urzędników w dokumentacji sprawy.

pieniądze

Aby dobrze przygotować się do udzielenia lub otrzymania darowizny można sięgnąć do wymienionej wyżej ustawy lub skontaktować się z właściwym dla nas miejscowo Urzędem Skarbowym. Jednak takie działania często pozostawiają wiele wątpliwości i kolejnych pytań, szczególnie jeśli nie mamy doświadczenia w tym temacie i darowizną zajmujemy się po raz pierwszy. Pamiętajmy też o tym, że przepisy często się zmieniają i to co było aktualne kilka lat czy miesięcy temu, może nie być właściwe w dniu dzisiejszym.

Dlatego kolejną możliwością zdobycia rzetelnych informacji i profesjonalnej pomocy są doradcy podatkowi, którzy za odpowiednią opłatą pomogą nam przejść przez cały proces. Naprawdę ważną kwestią jest to, aby poprawnie zweryfikować czy i jaki podatek od darowizny powinniśmy uiścić, gdyż niewywiązanie się z tego obowiązku lub wykonanie go niepoprawnie może skutkować nieprzyjemnymi sankcjami z strony, kolokwialnie ujmując, fiskusa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here